Välkommen, Velkommen, Welcome!

Log In | Register for a User Account

Välkommen till vår släktsida. Personerna i min släktsforskning kommer före 1945 uteslutande från Himmerland på Jylland i Danmark. En gren emigrerade till USA i början av 1900-talet och en annan gren till Sverige 1945.

Contact Us

email imageIf you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.