Odla i vatten

 

Studier

Hur gör man ute i världen

Jag har bott snart 10 år i Thailand och är i Sverige varje sommar 2-3 månader. Detta har gjort att jag har haft möjlighet att studera på plats hur detta med vattenodling fungerar i praktiken. I en storstad som Bangkok med 12 miljoner innevånare är det dagliga behovet enormt av färska grönsaker. Att odla i vatten har man gjort här i årtionden utan att det har skrivits eller pratats om det i någon större utsträckning. Det har helt enkelt varit nödvändigt att utnyttja vattenodling till max. De allra flesta skolor har egen vattenodling av de grönsaker som eleverna äter varje dag. Det krävs ganska stora anläggningar. En anläggning jag besökte odlade alla grönsaker till 600 elever dagligen, anläggningen sköttes av 2 personer.


Även lokala restauranger, och marknader marknadsför sig med att ha egenodlade ekologiska grönsaker odlade i vatten. Jord finns nästan inte att få tag på till rimligt pris. De utnyttjar bakgårdar och hustak, varje kvadratmeter går att odla på.


Den metod som är vanligast här i Thailand an att odla ”flytande”. Frön sås i en kub av skumgummi 20x20mm som man skurit ett kryss i. Här sätts fröet ned 3 mm och en hel karta med 60 frön sätts på en frigolitskiva som flyter på en ström av vatten. Frigoliten har hål i botten så fröna får vatten. Efter ca. 5 dagar sätts skummgummikuben med plantan i en ny frigolit som har hål avpassade för skumgummikuben. Den nya frigolitskivan sätts sedan i vattenströmmen.


Vattenströmmen kommer från en pump i en vattentank under bordet. Vattnet pumpas upp till bordets ena ände, strömmar sedan längs hela bordet och rinner i andra änden tillbaka till vattentanken under bordet.
En sådan här färdig utrustning komplett med ställning i järn, nät, bäddar tank, pump mm. kostar ca. 3000:- svenska kronor.

Made on a Mac