Odla i vatten

 
 

Odla i vatten?

Nu har jag läst säkert mer än 300 sidor, och gjort fältstudier i odlingteknik. På internet finns mycket forskning om odlingsteknik och även om det många gånger är väldigt ingående så säger all forskning och professionella odlare egentligen i stort sett samma sak. Det är det jag har sammanställt på dessa sidor. Då jag först inte själv förstod alla tekniker och termer så har jag satt mig in i vad det betyder och innebär så här skriver jag om deras slutsatser på vanlig svenska


När jag började läsa om odling hamnade jag vänligt snabbt på odling utan jord, dvs. att odla direkt i vatten (Hydroponisk odling) med tillsats av näring direkt i vattnet. Fördelarna är att man kan ha tätare plantavstånd, en snabbare tillväxt, större skördar, det går att kontrollera till 100% och det är väldigt lättskött. Det finns flera system när det gäller att odla i vattnen och de som skiljer dem åt är hur vattnet skall komma åt rötterna OCH samtidigt ge rötterna luft (syre). Ju mer syre man kan tillföra rötterna dess bättre. Utav alla system jag tittat på har jag fastnat för 2 av dessa som jag tycker är bättre men framför allt mer lättbyggda och har en enklare konstruktion.


Lycka till

Ole Thronborg

Odla i Vatten

Så har är iden att vårt växthus skall se ut. Se hela beskrivningen på mina sidor.