Odla i vatten

 
 

Grunden i näringen är N (Kväve, P (Fosfor) och K (Kalium).


N ökar tillväxten i stam och bladverk. Med mer N växer plantan snabbt ock blir kraftig.


P Ökar rottillväxten och blommningen att komma igång, skyddar också mot angrepp.


K Gör hela plantan starkare, och att tåla köld bättre och bli resistivare mot skador.


Det finns många olika växtnäringar på marknaden. Men det är faktiskt mer eller mindre samma sak i alla flaskor och burkar. Det är vår okunskap som bidrar till att de kan sälja en ny Super formula växtnäring varje år. Men det här är vad de egentligen innehåller. Skulle de innehålla något annat är det inget vi behöver använda oss av för att få en maximal skörd.Näring

De största näringsämnena är Makro näringsämnen:

N (Kväve, Nitrogen)

P (Fosfor, Phosphorus)

K (Kalium, Potassium, kallas även pottaska). Kan ökas i slutet av tillväxten av tomater.

Ca (Kalcium, Calcium. I dagligt tal Kalk)

Mg (Magnesium)

S (Svavel, Sulfur)


Därtill behövs ett antal Mikro ämnen och sk. spårämnen i mindre kvantiteter:

B (Bor, Boron)

Cl (Klor, Clorine)

Cu (Koppar Copper)

Fe (Järn, Iron)

Mn (Mangan, Manganese)

Mo (Molybden, Molybdenum)

Zn (Zink, Zinc)

Ni (Nickel)

Co (Cobolt)

MgSO4 Magnesiumsulfat gör växterna kraftigare och mörkgröna E 515


Det är faktiskt ALLA näringsämnen som alla växter på jorden behöver. De finns naturligt i jorden men sammansättningen kan variera.


Ja det tillkommer 3 saker till, nämligen Kol, Syre och Koldioxid men detta kan du läsa mer om under fakta. Det viktiga är att balansera så vi får rätt mängd näringsämnen vid rätt tidpunkt. T.ex. i början då rötter bildad vill de ha mycket P och då stammen bildas kräver växten en högre-N diet. När sedan blommor och frukter skall bildas minskar man på N och ökar P-K. Olika växter skall dessutom ha olika dieter. Det är detta som är svårt men vi skall nog reda ut detta.


Vill du veta mer om färdiga näringslösningar kan du läsa om Golden Label produkter här.Det har förekommit många studier om näringsinnehåll och här är några av dem. Men det är inga större variationer.
Innehåll i de vanligaste gödningsämnena.


 

Näring