Odla i vatten

 

Hjälp något är fel

Det är lätt att se när något är galet med vår planta men innan man börjar sin räddningsinsats måste man förvissa sig om vad problemet är först. Det är inte alltid så enkelt.


1. Skadeinsekter

Kontrollera så att det inte rör sig om skadeinsekter, bladlöss eller andra parasiter.
Genomsök hela plantan efter parasiter och insekter, kolla undersidan av de skadade bladen.


2. Blad långt ner vissnar

För svagt ljus är ett vanligt problem och de nedersta bladen får inte tillräckligt med ljus och gradvis tappar sin färg/klorofyll och dör. Det är fullt normalt. Bladen tappar färg, blir gula och bildar ibland bruna fläckar innan de dör. Det är inte mycket man kan göra åt detta men man kan ha valt en planta som växer allt för högt, ju högre ju mera blad och därmed skugga.


3. Nya blad dör

De första 3-7 bladparen har dött. Det är helt normalt. Ta alltid bort vissna och döda blad.  1. 4.Vävnadsdöd

Vävnadsdöd kan användas för att beskriva en del symtomer hos en sjuk planta. Klorofyll-problem visar sig genom att bladen blir bleka och vita, man brukar kunna rädda plantan genom att tillsätta den näring som saknas. Vävnadsdöd betyder att vävnaden i bladen är död, den kan vara brun, grå, rost eller guldfärgad och visar sig ofta genom att av bladet delvis är dött och helt torr.


Alla näringsbrist problem visar sig antingen på de nedersta eller de översta bladen.


Nedre delen av plantan.

Brister på N,P,K,Ca,S och Mg visar sig oftast nederst på plantan.


Övre delen av plantan.

Micronutrients-problem (Fe, Nm, B, Cu, Zn och Mo) visar sig främst på plantans högsta punkter, dvs. toppskotten och de översta bladen.  1. 5.N (Kväve, P (Fosfor) och K (Kalium)

N brist är ett vanligt problem. Löven på de nedre bladen på huvudstammen först bleknar och sedan gulnar. Om plantan är ung kan hela stammen och sidoskott blekna och bli rödaktig innan plantan gulnar och dör. Mindre och färre blad är också ett tecken på N brist.


Ett enkelt sätt är att prova att ge en Näringslösning som är rik på N både i vattnet och genom att spraya bladen. Om diagnosen var korrekt skall du inom 3 dagar se en förbättring. Färgen kommer tillbaka men de löv som tappat färg kan inte växa mer.För mycket N
När plantan blommar ska man minska på N. N får växten att forma mer grönska (större blad) och det är inte massor av blad vi vill ha nu utan blommor nu. Höga doser N kan även försena blommornas mognad.


P brist
Brist på är ovanligt. Ett fel man kan göra är om man ställt fel diagnos och kommit fram till att man har järn brist (Fe). Om man då tillsätter mer järn slutar plantan ta upp P.


P brist visar sig oftast när plantan för övrigt ser ut att vara frisk, men bladen får en mörkgrön, ibland blåaktig färg och stammarna och venerna i bladen och undersidan av bladen får en mörkröd, lila ton. En annan anledningar till P brist kan vara fel PH värde i vattnet.


Prova med att ge en högre P näring och spraya också bladen. Blir det inte bättre inom 1 vecka är problemet något annat.


K brist

Gula blad, död vävnad på bladen längst ned och oftast bladen längs stammen som drabbas först. För lite ljus kan lätt misstolkas som kalium-brist. Kalium brister är vanligare vid inomhusodlingar med mindre ljusstyrka, vid odling utomhus är problemet mycket ovanligt.

Plantan har lättare för att ta upp kalium ju starkta ljus man har.
Plantan har också svårare att ta upp K om vattnet är för surt.


Det som skiljer k-brist från andra brister är att man ofta kan se små runda cirklar (som knappnålshuvuden) av död vävnad på stora blad och även på bladens stjälkar.


Om man använder en gödning med mindre mängd Ca och Fe är det inte troligt att plantorna lider av K brist.


En bra och naturlig källa till Kalium är vanlig aska när man eldat trä.