Odla i vatten

 
 

Vatten H2O

Kranvatten, RO eller regnvatten. Det här kapitlet kan skrivas på många sidor men vi håller det kort. Vi utgår ifrån ju från att vatten är rent och inte innehåller något mer än vatten. Men så är det inte. Och detta kan ställa till det för oss. När vi tillsätter näring mäter vi EC värdet i vattnet för att veta hur mycket näring det innehåller. Så långt är det helt ok. MEN vatten innehåller också olika salter som också har ett EC värde. Vanligt kranvatten har i ett prov visat sig innehålle ett EC på 0,78. Det är alltså salter, men inga salter som vi vill ha där och gör någon nytta för oss.


Kan man bli av med dessa? Ja men det är inte enkelt. Det kallas för RO (Reverse Osmosis. Det är en process där man bla. filtrerar vatten och tar bort det mesta av dessa salter. Men det gör också vattet PH instabilt så då måste man tillsätta nya saker. Jag går inte in närmare på detta då jag känner man kommer allt för långt ifrån det jag från början ville.Kommunens vattenkvalitet

Karbonathårdheten på vattnet anger vattnets förmåga att bufflar näringsämnen och förhindra att PH värdet varierar allt för mycket. Vid ett högt EC värde är det lättare att behålla ett stabilt PH värde. Vattnet man har tillgång till är ju som det är då vi har kommunalt vatten och jag förutsätter att kommunen har gjort sitt jobb. I Nyköping har vi en hårdhet på 6,8 dH grader.

Fluorid (F) 0,70 mg/L och ett PH på 8,2.


Mjukt vatten: upp till 5 °dH
Medelhårt vatten: 5-10 °dH
Hårt vatten: över 10 °dHLjus

Solen är den absolut bästa ljuskällan. Extra ljus är bra under den mörka tiden så några 200W lågenergi lampor går att använda men sk. HID lampor är bättre. Man skall belysa mellan 16-18 timmar/dygn. Mörker är lika viktigt som ljus och gör att blommor och frukter utvecklas riktigt. Vissa blommor som Krysantemum skall ha 12 timmar mörker. Vid blommning är 12 ljus idealiskt.


Ljuset avtar i styrka till en fjärdedel med dubbla avståndet. Därför är det viktigt att försöka ha lamporna strax över växterna hela tiden. Därför skall man kunna höja och sänka belysningen enkelt. Jag har inhandlat 10 st 10W samt 3 st 30W LED lampor som jag skall testa med. Fördelen är att de drar betydligt mindre ström samt att de inte blir så varma. En 10W LED lampa motsvarar en 70W vanlig lampa.


Inget ljus på Natten

På natten vill våra växter ha lugn och ro. Och det är bra om det är möjligt att sänka temperaturen något på natten. Särskilt under blomningen är det viktigt att de får mörker.Ljusets vågländ

Eller färgen på ljuset påverkar hur växterna tar till sig ljuset, detta kallas PAR spektrumet. Vitt ljus innehåller alla färger. Röd och blå är de färgerna plantan gärna vill ha. Det finns väldigt mycket skrivet om detta och olika lamptyper man bör använda före och efter blomning mm. men det tar jag inte med här. Vid våglängderna 435 och 675nm är tillväxten något högre. Men normalt används lampor inom spektrumet 400-700nm. Blått ljus ger lägre växter men kraftigare stammar och tätare grenverk. Medan Röd, Gul stimulerar blomsättningen.NäringGrundnäringen för alla växter är ett visst förhållande mellan N P (Fosfor)
Syre O2 (Oxygen)

Luft i dagligt tal. Rötterna behöver syre. I Aero systemet som vi skall bygga exponeras ju rötterna för syre hela tiden då de så att säga hänger i luften. Ett tecken på att rötterna får för lite syre är att de blir brunaktiga istället för vita. För att inte luften skall stå stilla så har vi en liten fläkt som blåser in nytt syre hela tiden i vattentanken. Det finns ingen utgång för syret från vattentanken så det uppstår ett övertryck som gör att syret som lämnar vattentanken gör det genom att sippra upp till själva växthuset ovanför så att även bladverket får syre och fuktig luft kontinuerligt. Vattnet i vattentanken syresätts också hela tiden via en liten luftpump som är kopplad  till ett antal syrestenar i botten på tanken. Dessa fördelar luften i massor av små bubblor som syresätter vattnet.CO2 Koldioxid

CO2 är gynnsamt för tillväxten och snabbar upp fotosyntesen och kortar hela växttiden med så mycket som 30%. CO2 är tyngre än luft och när den tillsätts i växthuset är det viktigt att ha en fläkt som fördelar gasen i luften. När fotosyntesen ökar, ”svettas” plantan mer och plantan avger mera fukt och luftfuktigheten ökar. Därför är det viktigt när man tillsätter CO2 att dels ha en fläkt som blandar CO2 med luften så gasen kommer åt plantans blad men också att det i intervaller stoppar upp och ventilerar ut den fuktiga luften. När luftfuktigheten (RH) stiger över 70% bör man tillsätta ny torr luft.


Dag

Plantan tar in CO2 på dagen och avger syre.

Natt

Plantan tar in Syre och avger CO2


  1. CO2 är tyngre än luft

• CO2 halten är högre på natten då växterna andas.

• En människa andas ut ca. 450L CO2/dag, 900g.

• Ges i början av vegetationsprocessen, ej i starten.

• Ges från mitten och till slutet av blommningtiden, ej längre.

  1. Luft innehåller 0.039vol% (390ppm) CO2 och man kan öka till 0.12 vol% 1200ppm.

  2. 1000ppm är maxgräns för inomhusmiljöer för människor.

  3. Ett sätt att tillföra CO2 är att göra en mäsk på 1.5L vatten, 3dl socker och 1tsk jäst.

  4. Man kan ha en öppen låga, tex. gasolvärmare eller stearinljus, allt som brinner avger CO2.Ventilation

I växthuset skall vi ha in så mycket CO2 som möjligt på dagen. Därför är 2 fläktar att föredra, en som tar in frisk luft med högre CO2 halt och en fläkt som cirkulerar luften så CO2 passerar runt bladen. CO2 kan snabbt ätas upp av bladen och ny måste tillföras. Fläktarna hjälper också till att reglera temperaturen.PH värdet

Vid odling i jord är PH 6,7-6,8 normalt. PH 5.8-6.8 är lämpligt vid vattenodling, 6,2 är optimalt.

Det skiljer dock beroende på vad man skall odla. Tex. vill jordgubbar ha ett lågt PH på 5,5-6,5 medan tomater föredrar 6,0-7,0. Rent praktiskt är det inte möjligt att justera PH värdet varje gång det förändras och det kommer det att göra. Därför är det bättre att ligga lite lägre på PH värdet. En PH mätare skall man ha. PH värdet kontrolleras dagligen och kan justeras med HNO3 Salpertersyra (nitric), Svavelsyra H2SO4.(sulphuric) eller Fosforsyra H3PO4. (phosphoric syra). Normalt skall man aldrig behöva justera PH värdet utan lite fluktationer upp och ner är helt normalt.


Alla delar i en odling är viktiga men fel PH värde kan skapa så mycket märkliga symptom. Tex. om PH faller under 5 då kan inte plantan längre ta upp kväve och vi får en symptom som visar på Kvävebrist fast problemet är PH värdet. Så PH värdet styr hur plantan tar till sig näring, ljus, CO2 mm. Så om du har ett PH  på under 5 så spelar det inte någon roll hur mycket näring du ger, plantan kan inte ta upp det.

Så PH är den som bestämmer och kolla altid det först.
EC värdet

Elektrisk Konduktivitet, är Salterna, dvs. näringsinnehållet i vattnet. Detta kan mätas med en särskild mätare. Jordgubbar vill tex. ha ett EC 1,4 under växtperioden och 1,6 under fruktbildningen. Kontrollera alltid PH och EC värdet efter tillsättning av näring då PH värdet kan ändras, då kalibreras detta med en PH+ eller PH - lösning. En god tumregel är att ett EC under 1.0 är för lågt och ett EC över 2.0 är för högt. Generellt kan man säga att man startat växtperioden med ett EC på 1.0 och höjer till 1.6 vid blommningen. Till höger en EC mätare. Ett för högt EC värde hindrar växten att ta upp näringen därför är det alltid bättre att ligga något för lågt.


VARNING!

EC är det samma i hela världen. MEN när man konverterar det till ppm som ofta används(Parts Per Million) händer något märkligt. Av någon outgrundlig anledning så skiljer det i olika världsdelar, därför måste man se upp om det står på internet att Tomater skall ha 750ppm, då måste man också veta i viken världsdel det avser Detta har gjort att många har feldoserat sina växter. Så använd alltid EC värdet som norm så slipper du problem.


USA 1 mS/cm (EC 1.0 or CF 10) = 500 ppm’

Europa 1 mS/cm (EC 1.0 or CF 10) = 640 ppm

Australien 1 mS/cm (EC 1.0 or CF 10) = 700 ppm


Kranvaatten ligger mellan 50-800uS/cm.


100uS=

0,1mS

0,1 EC

1,0 CF

64 ppm TDS


1EC=

1mS/cm

10 CF

640 ppm TDS


Generella EC värden


Kranvatten

Första 3 dagarna       EC 1,2 = 1200uS/cm = 1,2mS/cm

Tillväxt                       EC 1,8

Tillväxt/Blommning    EC 2,2

Blommning                EC 2,4-2,8

Sista veckan              Endast vatten


Regnvatten

Första 3 dagarna       EC 1,0

Tillväxt                       EC 1,8

Tillväxt/Blommning    EC 2,2

Blommning                EC 2,4

Sista veckan              Endast vatten
Om bladen i spetsarna blir ljust gula får de för mycket näring och om HELA bladen blir gulaktiga är EC för lågt. Det är alltid bättre att ha ett för något lågt EC som EC 1.4 vid blomningen och sedan öka.


Godare och nyttigare tomater.

Du kan få en bättre smak och öka C-vitamin, antioxidanter, betakaroten mm. med upp till 38% om man ökar EC värdet något under fruktbildningen på tomater.


De näringar som påverkar EC är: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+, NO3-, SO42-, Cl-, HCO3-, OH-.


Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, and Ni är så små kvantiteter att de inte nämvärt påverkar EC värdet.Fotosyntes

Pä dagen fångas ljuset och lagras som glukos i bladen. På Natten görs glukosen om till komplexa kemiska ämnen och kolhydrater.Värme i växthuset

Dag

Idealtemperaturen i luften är 26-28ªC. men aldrig gå under 23 eller över 31C dagtid.  Vid högre temperatur än 32ªC minskar tillväxten, och skörden blir mindre. Det är bra om man kan sänka värmen under mörkertiden. En fläkt med termostat som ventilerar då det blir för varmt är en billig lösning.


Natt

5-8C lägre temperatur på natten än dagen är idealisk. Skillnaden skal aldrig överstiga 10C.


Värme i Tanken

I tanken skall däremot temperaturen vara lägre, 18-22C om möjligt. Ju kallare vattnet är ju mera syre innehåller vattnet, så man kan säga att syret dunstar ju högre vattentemperatur man har.


Extra värme

Vattnet finns i vårt system i en tank under växtbädden så jag har jag köpt 2 rostfria 300W doppvärmare som kopplas in då temperaturen blir för låg. Dels kommer de att värma upp vattnet till 18-20C med den inställda temperaturen men också hålla temperaturen i själva växthuset högre då värme stiger uppåt.


Om det blir för varmt?

Om det blir för varmt i växthuset regleras det med en fläkt som styrs av ett förinställt värde, tex. 27º, Sval luft sugs in utifrån genom ett filter för att inte få in ohyra. När fläkten inte går stängs luckan av ett spjäll för att inte förlora värme under tex. natten.Luftfuktighet

Man får inte blanda samman luftfuktigheten vid själva växten och luftfuktigheten vid rötterna som inte alls är detsamma. Plantan kan med fördel sprutas med en dimma i luften för att hålla bladverket fuktigt dagtid. Luftfuktigheten bör vid plantan vara mellan 40-60%. För hög luftfuktighet kan ge mögel.


Luftfuktigheten vid rötterna skall däremot alltid vara nära 100%. Det betyder inte att rötterna skall stå under vatten. utan 100% betyder att ångan i luften  övergår till kondens eller vattendroppar. På natten ”svettas” plantan och luftfuktigheten ökar, En fläkt och en timer sänker luftfuktigheten effektivt.


Alltför ofta väljer inomhusodlare att gå på en säker linje med låg luftfuktighet för att undvika eventuella röta eller fuktrelaterade problem under blomning. Sanningen är dock att de flesta växter faktiskt trivs i mer fuktiga förhållanden, särskilt under vegetativ tillväxtfas där en bra nivå bör ligga på 50-70% luftfuktighet.

 
Våra rekommendationer för att uppnå optimal tillväxt varierar beroende på vilken fas dina växter är i, se tabellen nedan för ytterligare information. Detta med tanke på att du håller en temperatur mellan 24-29 C.


Sticklingar                70-80%

Vegetativa stadiet    50-70%

Blomstadiet              35-50%

Typiska tecken på att luftfuktigheten är för låg är gulnande växter och blad som skruvar sig. När luftfuktigheten är låg och temperaturen är för hög kan det också resultera i näringsbränna, då växterna dricker för mycket näring för att kompensera för den låga luftfuktigheten och höga temperaturen.Tecken på för hög luftfuktigheten är i de allra värsta fall utveckling av svampsjukdomar, mögel och rotinfektioner. Med rätt utrustning och tillsyn är dessa scenarier dock mycket lätta att undvika.Färg i växthuset

Man skulle kunna tro att tex. aluminium folie är det bästa materialet att ha på sin odlingsbädd och väggar för att reflektera ljuset.  En vit matt färg som har lite äggskalskaraktär är det allra bästa så att rolla på en matt vit färg ger mest reflektion av ljuset. Jag tycker det låter lite märkligt men man får lite på experterna.Pollinering

Vissa sorter är självfertila och behöver inte pollineras. Andra skall polineras för att bära frukt. Detta görs genom att ta en fin pensel och "dutta" i varje blomma. Det kan fungera om man har en fläkt men det är en ganska osäker metod.


Ohyra

Växthuset bör vara riktigt tätt så ingen inhyra kan komma in. Det kommer inte att vara några luckor som öppnar och stänger. Luftombyte sker via en fläkt och ett filter istället.


Svamp Virus

Si Kisel kan tillsättas för att göra växten starkare mot angrepp, det tillsätts under växt och blomfasen. Sterilisera med Väteperoxid är en effektiv lösning samtidigt som det ökar syret i näringslösningen.

 

Fakta