Odla i vatten

 
 

Ventilation i tanken

För att få så mycket syre som möjligt till rötterna har vi ju syrepumpen som via syrestenarna syresätter vattnet. Men vi skall ocksådet behöver bara vara en liten fläkt som sitter i datorer mm. Vi ska inte blåsa in luft, bara byta luften och syresätta själva luften i tanken så mycket som möjligt. Det gör vi med hjälp av en liten fläkt. Storlek 50x50 - 100x100 mm.

 

Del 5 Ventialtion

Fläkt som används i datorer.

Utsug

Som synes finns inget utloppshål för den luft man tar in, den är meningen att den skall passera uppåt genom de springor som finns i plantkrukorna. På så sätt får också plantan i växthuset bra ventilation samt att fuktig luft hela tiden följer med upp. Om fläkten går för fort kan det innebära att man får upp för mycket fuktig luft till själva plantan och det är inte bra. Luftfuktigheten i själva växthuset skall ligga på mellan 50-70%.Justering av luftmängden

Det som är viktigt är att det inte kommer alldeles för mycket fuktig luft upp i själva växthuset.


Hur vet man när det är lagom?

Hålen som du planterar dina krukor i skall du kunna hålla en tändsticka precis ovanför ett av hålen utan att den slocknar. Gör den det skall du minska luften.


Detta kan regleras på 2 sätt.


1.

Här kan man med fördel använda en 12V fläkt då den enkelt kan regleras så den inte blåser för mycket. Det gör man med en 1w resistor på mellan 33-220 ohm i serie med + ledningen.


2. Gör ett luftspjäll av en bit tunn plast som man kan tejpa och täcka en del av hålet för fläkten till tanken. Då kan man reglera hur mycket luft man vill ha. Kommer det för mycket luft flytar du plastbiten och täcker en större del av hålet.

Stänkskydd

För att inte vatten och kondens skall komma in i fläkten bockar man en bit plåt eller viker en bit plast och skruvar på insidan över fläkthålet, har du tillgång till en pop nittång är det det bästa. Ta lite silicon som tätning. Använd sandpapper och rugga upp båda ytorna innan du lägger på silicon.

En plåt eller vikt tunn plast som skydd för fläkten.