Odla i vatten

 

Del 18 Väteperoxid Hydrogen Peroxide (H2O2)

Väteperoxid och Trädgårdsodling (Horticulture)


Väteperoxid (Hydrogen Peroxid)är en klar vätska liknande vatten. H2O2 har många användningsområden som blekmedel, sterilisering, raket bränsle mm. H2O2 kan även användas inom både odling i jord och hydroponics.


Varför väteperoxid?
Väteperoxid H2O2 är vatten med en extra syreatom. H2O2 ökar syrehalten vilket är positivt. Genom att tillsätta väteperoxid till kranvatten driver det ut det klor som finns i vattnet och dessutom dödar det ev. bakterier och svamp i vattnet. Likaså tar väteperoxid död på eventuella rester av metan och organiska sulfater, så vi får en mycket bra start med vår odling.


Vattning av rötterna
Rötterna kräver syre för att andas och för låg syrenivå är den vanligaste åkomman vid alla sjukdomar och skador på rötterna. Många gånger söker man felet någon annan stans och glömmer bort syret som roten måste ha. Detta medför ofta att man vid jordodling övervattnar i stället när det verkliga problemet är syrebrist. Då täpps de små syrekanalerna till ytterligare i jorden och plantan får än mindre syre. Plantan försöker dricka mer vatten för att ta upp syre men när syret till sist är slut i vattnet börjar plantan dö inom ett dygn.


I ett Hydroponic system är svaret enklare, det finns för lite syre i vattentanken. Detta kan bara bero på för lite syre i näringslösningen eller att pumpen som sprayar näringslösning på rötterna inte fungerar som den skall. För hög temperatur sänker syrenivån. Så om man har en hög temperatur måste man också höja syretillskotten då syret har svårare att lösa sig i varmt vatten.

16C-18C är den rekommenderade temperaturen i tanken, inte högre än 20C.

Symptomen vid för lite syre är detsamma som vid odling i jord, rötterna skall vara näst intill vita med något svagt gula skiftningar. Om de är brunaktiga och rötterna enkelt kan dras av har man allvarliga problem. Om det dessutom luktar om rötterna är det troligtvis redan för sent. När rötterna börjar ruttna tar förruttnelseprocessen än mer syre och snabbt uppstår en ond cirkel som inte går att stoppa.

För lite syre och en för hög temperatur måste åtgärdas snabbt.


Väteperoxid förebygger rotröta

När plantorna vattnas med väteperoxid bryts det ned och avger syre runt rötterna. Hög nivå av syre runt rötterna ökar omgående rottillväxten.

I ett Hydroponic system blandas väteperoxiden snabbt i vattnet och höjer syrenivån. Starka nya vita rötter med många små tunna trådar kommer snabbt att växa ut. Alla dessa småtrådar har tillsammans en mycket stor upptagningsyta som gör att roten snabbt kan ta upp vatten och näring för snabb tillväxt. En glad rot ger en fin och snabbväxande planta.


Hur använder man väteperoxid
Väteperoxid kan köpas i olika styrkor 1%, 3%, 10% och säljs också som food grade väteperoxid. Det mest ekonomiska är en 35% lösning som späds ut till en 3% lösning innan användandet. Var försiktig med koncentrerad lösning då det kan ge skador på hud och kläder. När du arbetar med en 35% lösning är det viktigt att du torkar upp allt spill och fläckar direkt då det förstör det mesta det kommer i kontakt med. Använd handskar!

Food grade Väteperoxid kan blandas till en 3% lösning genom att ta 1 del 35%-ig väteperoxid och 11 delar vatten (helst destillerat). Bevara i en behållare som inte släpper in ljus och vara lite kraftigare. Tänk på att väteperoxid avger syre nästan som en kolsyra.

En 3 liters dunk är perfekt, 250ml 35%-ig väteperoxid och resten vatten.

Dosering
Den 3%-iga väteperoxidlösningen ges 3 ml per liter i tanken dagligen. Börja med en lägre dos, tex. 1ml/L och ökar till full dos efter några veckor. Håll koll på plantan hur den mår. Effekten av ett tillskott varar i ungefär 4 dagar.

Vid hydroponics odling använd vid varje tank tömning. Blanda först i väteperoxidlösningen och låt den cirkulera 30 minuter i vattnet innan du häller i näring.

Exempel: i en 100 liters tank fyller du på med 300 ml 3%-ig väteperoxid lösning varje gång du byter näringslösning. Sedan adderar man 75  ml dagligen.


Vart kan man köpa väteperoxid?.
35% food grade: kallas food grade för att det inte är farligt eller giftigt att handskas med.
Det finns att köpa i välsorterade färg och kemikalieaffärer, även din lokala damfrisör kan ha det då det används till att bleka hår med. Se farggrossen.nu

3%5%, 8% kan man hitta i välsorterade affärer och apotek.

Om jag redan fått rotröta
Byt näringslösning och häll i din färdigblandad väteperoxid. Alla lösa och förstörda rotdelar skall du först ta bort. Det finns särskild root boost man kan använda. Se till att syrepumpen går på max och använd gärna flera syrestenar och en större pump om möjligt. Sänk temperaturen till ned till 16C om det är möjligt. Ta bort alla plantor som är förstörda.


Summering
Väteperoxid ger dig en frisk och bra rot som är nyckeln till framgång oavsett vilka växter man vill odla. Du kommer garanterar att lyckas bättre och få en större skörd.