Odla i vatten

 

Del 17 Blad och plantstorlek

Bladen och Plantstorlek


Det är bra att välja korta plantor istället för höga. Höga plantor är svårare att belysa och de blir också rangliga på en liten yta och kan lätt skadas.


Bladen längst upp på plantan får mest ljus, bladen under något mindre och så fortsätter det nedåt. Så ju fler nivåer med blad ljuset skall passera dess mindre ljus blir kvar, därför ar låga plantor betydligt bättre. Idag kan de flesta plantor köpas i olika varianter med många exotiska namn. Det finns även speciellt framtagna fröer för Aerophonic odling med de är naturligtvis dyrare.


Blad längst ned som inte får tillräckligt med ljus kan inte fungera och göra sin fotosyntes och gulna. Blad i skugga är en magnet för microorganismer, svamp och virus.


En annan positiv effekt med låga plantor är att låga plantor oftast har mindre rotsystem men en större total areal och kräver därmed mindre syre.


Små plantor är det optimala om man vill odla hydrophonic, och det betyder inte alls att man får mindre avkastning bara för att plantan är mindre, det kan mycket väl vara tvärt om.