Odla i vatten

 

Del 15 Syre, Temperatur och Svamp

Syre, Temperatur
Hydroponic näringslösning är inte bara en mix av gödningsämnen, salter och vatten. Det är många flera organismer och kemiska föreningar i vårt hydrophonic system. En av de allra viktigaste är syre som är vitalt för hälsosamma växter, rotsystemet och nödvändigt för att rötterna skall kunna ta upp näring.

Vi vet att man måste ha cirkulation på vattet och tillsätta syre på något sätt. I vårt Aerosystem görs detta genom att dels hänger rötterna direkt i luften och den del av rötterna som går ned i vattnet syresätts med en luftpump med syrestenar.

Men vad som är viktigt att komma ihåg är att syrenivån i vattnet sjunger dramatiskt ju högre temperatur vi har. Ju högre temperatur ju mindre syre kan näringslösningen hålla. Om tex. syrehalten är 13ppm (parts per million) vid 10C och man värmer upp näringslösningen till 20C 9-10ppm och vid 30C har det sjunkit till 7ppm.

Det verkar ju inte särskilt mycket, MEN när temperaturen ökar börjar också rötterna ”svettas” och de behöver ännu mera syre.


Symptom på syrebrist
Symptomen vid syrebrist i näringslösningen är att plantan börjar se vissen ut då temperaturen stiger. Detta medför i sin tur att fotosyntesen minskar, mineralupptagningen minskar. Om syret fortsätter att minska kommer rötterna snart att minska och det kommer att hämma hela plantans tillväxt. Plantan börjar nu producera ett stresshormon, Ethylene som ackumuleras i roten och får till sist roten att kollapsa. Nu kan organismer som Phytium enkelt och snabbt döda hela planta.

En annan mer synlig effekt av för lite syre i näringslösningen är Epinasty. Där bladen börjar krulla sig eller bladets ytterkanter viker sig nedåt och plantan ser vissen ut. Om syrebristen är stor eller långsamt fortsätter kommer bladen att gulna, blad och blommor börjar falla av alldeles för tidigt.


Åtgärd
Det är dock många saker vi kan göra för att detta inte skall hända. Näringslösningens EC värde sänker visserligen upptagningsförmågan något men är inte något vi kan göra något åt mer än att undvika att överdosera.

Temperaturen har en stor betydelse för syreupptagningen. Försök att hålla temperaturen under 20C så ökar syreupptagningen och rötterna ”svettas” mindre.

Flödet i tanken. Vatten i rörelse och när vatten porlar eller rinner bildas syre i vattnet. En syrepump kopplad till syrestenar i tanken grr stor effekt.


Pythium Svamp
Ett av de vanligaste problemen vid Hydrophonic odling är Pythium svampen och den börjar som en oansenlig svamp som oftast dyker upp då plantan utsatts för stress i kombination med för hög temperatur och för lite syre vid roten. Phytium svampen anländer oftast med vatten som vi tar från dammar och sjöar. Därför minskar risken för denna svamp om man använder destillerat vatten.

Symptom
En symptom på Pythium är brunaktiga och ihåliga rötter.

Plantan är som mest sårbar för svampen under frösättning fram till den planderas in i hydrophonic systemet. Det är lätt att plantan får rotskador och svampen kan då få fäste.

Sterelisering av vattnet mot svampen kan ske med UV-ljus, Väteperoxid och Ozon innan näringslösningen tillsätta.

Svavelväte
(hydrogen sulfide) kan bildas om man vår virus eller svamp. Det luktar som ruttna ägg.

Ozon
Svavelväte kan tas bort helt med hjälp av Ozon. Tillsatts av Ozon höjer också syrehalten. Ozon är naturligt och försvinner efter 30 minuter då det ombildas till syre.

En negativ effekt med Ozon är att det kan sänka nivån på järn och nitriter och vissa mineraler och spårämnen något så dessa kan bli tillfälligt låga men ökar igen vid nästa ”matning”.