Odla i vatten

 

Del 13 Ljus

Ljus

Solljuset diffuceras genom atmosfären och ger ett mjukt ljus som lyser på en större area av växtens bladverk. Dessutom rör sig solen och belyser på grund av detta flera blad.

Inomhus används ett direkt ljus som oftast kommer rakt ovanifrån. Ljuset kastar skarpa skuggor och endast de översta bladverket blir starkt belyst och uppvärmda medan de nedre bladverket får mindre ljus. Ljuset avtar också med avståndet från ljuskällan och därför har man oftast ljuskällan så nära växten som det är möjligt.Ljusets värme

Ljus producerar värme och eftersom man vill ha ljuskällan så nära växen som möjligt är det lätt att skada bladverket. En stationär belysning skapar en ”Hot Spot” som snabbt förstör toppen av växten om den är för nära. För att undvika detta kan man ha rörliga lampor som flyttar sig efter tid och därmed både sprider ljuset bättre och fördelar värmen. Vid vissa tidsintervaller kan belysningen röra sig och fördelen är också att alla plantor blir lika belysta.


Rörlig belysning

När lampan är ovanför växten får bladverket närmast lampan mest ljus och ger mest fotosyntes och växer därför snabbast. Bladverket som ligger under eller i ytterkanterna av ljuskällan växer långsammare och risken är stor att de sträcker sig efter ljuset vilket medför en begränsad tillväxt. Att flytta plantorna regelbundet är mer komplicerat än att flytta belysningen i intervaller


Skugga

Skugga är ett vanligt problem och är vanligare med höga täta växter. Genom att vinkla belysningen kan man få en bättre belysning av hela plantan och mindre skuggor vilket ger en bättre fotosyntes. Om vissa blad ständigt är i skugga ger det en betydande nedsättning av fotosyntesen och därmed sämre fruktsättning och till slut bli gula och falla av. Plantan stressas och lätt drabbas av angrepp. Så en liten förändring av regelbunden ljuskälla är att föredra. Metoden att använda rörligt ljus är också mer ekonomiskt.