Odla i vatten

 
 

För att kunna spruta en vattendimma upp mot rötterna krävs en pump lite rör och munstycken. Pumpen skall ligga helt under vattenlinjen. En bra riktlinje är att låta rören ligga precis i vattenlinjen ca 20 cm från botten. Pumpen måste gå kontinuerligt, om pumpen skulle stanna några timmar finns risk att rötterna börjar torka. Munstyckena får under inga omständigheter ligga under vattnet.

 

Del 3 Vattning

Vattenlinjen ca. 20cm höjd.