Odla i vatten

 

Del 14 Rötterna

Aeroponics - Fukta rötterna

I ett Aeroponic system, används en pump för att spruta en vattendimma över rötterna i vattenbehållaren vilket ger hög grobarhet, högre växter och starka rötter. Så länge som vattentemperaturen är mellan 17C - 22C. Några system har automatisk temperaturreglering där temperaturen i ”rotkammaren” ständigt regleras och vattendimman används för att kyla rotkammaren.


Vattendimma
En metod är att i intervaller ha vattendimma i 3 minuter var 5 minuter. Denna intervall kan användas under hela tillväxttiden. Intervallen ser till att rötterna aldrig torkar och de får rätt tempererad näring kontinuerligt och mycket syre.

Kontinuerlig dimmning
Med en korrekt temperatur av 17C - 22C, och syre kommer roten att hålla sig frisk och producera en extremt stark planta

Dimm intervall
Med intervall ökar också syret till rötterna. Börja med att sätta timern till 1 minut till och 1 minut från. Titta på plantan, om den inte slokar öka från tiden med en minut åt gången upp till 10 minuter.  Repetera detta en gång i veckan.

Det ultimata är 1 minut till och 2 minuter från under de 2 första veckorna.

1 minut till och 3 minuter från under bladsättningen

1 minut till och 10 minuter från under blommningen.

När man planterar sticklingar i en aeroponic chamber måste de vara konstant fuktiga och de måste täckas för att hållas fuktiga. När de väl har rotat sig skall de ha näring.

Närings intervallen delas in i vegetativ och blommnings stadiet genom rot temperaturen. I blommningsfasen är det viktigt att rötterna får tillräckligt med syre.

Tänk på att i ett Aerophonic system så skall EC vara något lägre koncentrerat då rötterna har lättare att ta till sig näringen.


Dag och Natt
De flesta plantor tar upp näring både på natten och dagen. Men mest näring tas upp under kvällen och natten då temperaturen sjunker och vid lägre temperatur kan rötterna tillgodogöra sig mer näring detta sker i större utsträckning med tomater och gurkplantor.

Under dagen då det är varmare minskar fotosyntesen och avdunstningen och näringsupptaget minskar. Calcium tas upp under natten då rottrycket kan suga upp mera vatten.

Rotsystemet jämförelse
I ett Deep Flow system ligger rötterna kontinuerligt i vatten eller i ett droppsystem har rötterna inte ett så förfinat och mera brunaktigt rotsystem i jämförelse med ett Aeroponic system.